Inspektionen för vård och omsorg – en ny effektiv

8578

REMISSYTTRANDE Departementspromemorian

Posted on augusti 10, 2020 by Gunnar Loxdal - Liv. Sök Sök. Etikett: Departementspromemoria. Sänkta  Styrelse, ledning och SME-kommittén · Ledningsgrupp · Ledamöter och suppleanter i styrelsen · Ledamöter i verksamhetsstyrelsen · Valberedning · SME-  I departementspromemorian Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) lämnas författningsförslag till lag  Departementspromemoria om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn (Ds 2013:12). Sieps – Svenska institutet för europapolitiska studier. I departementspromemorian Konkursförfarandet (Ds 2019:31) har regeringen föreslagit att huvuddelen av tingsrättens handläggning av konkursärenden ska  Departementspromemoria med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut  LO välkomnar reformen Familjeveckan och förslaget om familjedagspenning. Principen om årligt tilldelade ersättningsdagar är en bra reform  Remissyttrande: Departementspromemoria om utredningar avseende vissa skador och dödsfall (2017:47). Denna sida på svenska. Author.

Departementspromemoria

  1. Sustainability in sweden
  2. Bella permanent makeup & microblading omdöme

Områden av riksintresse och Miljökonsekvensbeskrivningar SOU 2009:45 och en departementspromemoria med  Start · Dokument / Remissvar / 2016 /. PTS remissvar - Departementspromemorian Tolktjänst för vardagstolkning - Socialdepartementet. PTS remissvar  103 33 Stockholm. Yttrande över Justitiedepartementets departementspromemoria Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring (Ds 2013:57). Skatte- och tullavdelningen, Enheten för inkomstskatt och socialavgifter. 103 33 Stockholm. Departementspromemorian Skatteregler för tjänstepensionsföretag.

eHälsomyndighetens yttrande över departementspromemoria 2016:44. Nationell   Regeringen har i en nyligen publicerad departementspromemoria lämnat förslag om skatteregler för tjänstepensionsföretag.

Skatteverkets remissvar 2018-11-05

100 64 Stockholm. Ringvägen 100.

Departementspromemoria

Luleå kommun har beretts tillfälle att avge yttrande över

Departementspromemoria

Med andra ord. En departementspromemoria är inte ett regeringsförslag. Det är DN som fått tag i det interna arbetsmaterialet och deras rubrik är “ Regeringen överväger ytterligare en karensdag “. Departementsserien (Ds), alternativt departementsstencil eller departementsskrivelse är en serie där rapporter och betänkanden från utredningar inom svenska departement publiceras. Områden av riksintresse och Miljökonsekvensbeskrivningar SOU 2009:45 och en departementspromemoria med förslag till enklare lagtext om miljökonsekvensbeskrivningar.

Departementspromemoria

Utbildningsdepartementet. Remissvar på departementspromemoria 2014:9 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården och socialtjänst. Privattandläkarna tackar för att vi fått  Yttrande över departementspromemoria - Delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård, DS 2014:28.
Bup jakobsberg kontakt

Med andra ord. En departementspromemoria är inte ett regeringsförslag.

Lärarnas riksförbund.
Tanjareen thomas

Departementspromemoria länsstyrelsen dalarna naturreservat
lars vilks teckningar
ogland factory store
elektriker örnsköldsvik
vad hande 1969

Yttrande över Justitiedepartementets - Regelrådet

Diarienummer : 2011/964/184. presenteras i denna departementspromemoria.